Home > Architecten > Uitzonderlijke projecten > JAGA truck

JAGA truck - Belgique

Architect SAQ heeft ons nog een stapte verder doen zetten met de toepassing van Barrisol. Vervolggevend aan zijn Jaga concept heeft hij ook een presentatiebus volledig voorzien met onze transparante lichtfolies.

De meubilering vloeit natuurlijk over in de wanden. Het lichtspel schept een futuristisch gegeven in deze uitzonderlijke setting. Een creatief project !